رمز عبور خود را فراموش کرده اید ؟

*

دریافت گواهینامه UL 1709 و NPD (استاندارد نفت نروژ)

دریافت گواهینامه UL 1709

پیرو انعقاد قرارداد با کمپانی بین المللی Efectis  و شرکت بازرسی Germanischer Lloyd (GL)و شرکت پتروپارس، آزمون استاندارد UL 1709 در یکی از آزمایشگاه های شرکت مزبور انجام و گواهینامه UL 1709 برای محصول Vermifire – C600صادر گردید.

 

دریافت گواهینامهNPD (استاندارد نفت نروژ)

براساس قرارداد بین شرکت گیلان میکا و کمپانی بین المللی Efectis  و با نظارت شرکت بازرسی Germanischer Lloyd (GL)و شرکت پتروپارس آزمون بر اساس استاندارد (Norwegian Petroleum Directorate(استاندارد نفت نروژ) انجام و گواهینامه NPDصادر گردید.

بالا