رمز عبور خود را فراموش کرده اید ؟

*

پوشش ضدحریق کابل

پوشش ضدحریق کابل

 

پوشش هایی که بر روی کابل ها در زمان آتش سوزی اعمال می شوند به دو دسته تقسیم می شوند.

الف) پوشش های تاخیر انداز آتش کابل

این محصولات در زمان آتش سوزی، بصورت یک عامل گرماگیر عمل کرده و روندگی شعله را بر روی کابل به تاخیر می اندازد.

ب) پوشش های ضد حریق کابل

این محصولات بر روی کابل اعمال می شوند که در زمان آتش سوزی منبسط شده و یک لایه حرارتی در برابر آتش ایجاد می کند که از انتقال حرارت آتش به کابل و سوختن کابل جلوگیری می کند.

سولات متداول:

      1. آیاFlame Retardant (تاخیر انداز) می تواند به عنوان یک محافظ زمان دار برای کابل عمل کند؟

         -خیر.

      پوششFlame Retardanta فقط جهت جلوگیری از انتشار آتش و روندگی آن بر روی کابل از نقطه ای به نقطه ای دیگر استفاده می شود.

           2. آیا پوششFlame Retardant می تواند از قطع جریان در کابل در زمان آتش سوزی جلوگیری کند؟

              -  خیر

      در زمان آتش سوزی کابل در آن قسمت سوخته ولی با تاخیر آتش بر روی کابل حرکت می کند و به دیگر نقاط منتقل می شود.

          3. چرا به پوشش Fire Rated /Intumescent بر روی کابل در زمان آتش سوزی نیاز می باشد؟

            - در زمانی که نیاز به اتنقال اطلاعات و یا برق از طریق کابل کابل در زمان آتش سوزی باشد، باید از اینگونه پوشش ها استفاده نمود. بطور مثال در زمان اتش سوزی باید بتوان اقدام به خاموش کردن تجهیزات، دستگاه و انتقال دیتا به اتاق فرمان و بالعکس نمود تا از خسارات و صدمات بیشتر جلوگیری نمود.

          4. فرمان مقاومت پوشش کابل در برابر آتش، برای کدامیک از پوشش ها تعریف شده است؟

           - فقط پوشش های کابل منبسط شونده (Fire Rated /Intumescent) می توانند در برابر آتش، کابل را مقاوم سازند و از قطعی جریان در کابل جلوگیری نمایند.

 زمانی که این پوشش ها می توانند در برابر آتش کابل را مقاوم نمایند و از قطعی جریان جلوگیری کنند بستگی به ضخامت پوشش دارد.

       

بالا