اهدای لوح تقدیر از سوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران