دریافت تندیس تقدیر از سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران