پروژه نفت، گاز و پتروشیمی

اجرای پوشش ضد حریق برای پالایشگاه های نفت و پتروشیمی ها و صنعت گاز و سایر صنایع و کارخانجات