اجرای پوشش ضدحریق فاز 19 عسلویه
فاز 19 عسلویه
1398-04-22
اجرای پوشش ضدحریق پالایشگاه نفت خلیج فارس
پالایشگاه نفت خلیج فارس
1398-04-22