خدمات ماکلیه مراحل پوشش مقاوم حریق شامل تامین متریال، طراحی ضخامت مورد نیاز، مهندسی، اجرا، نظارت و اخذ تاییدیه ازسازمان های ذیصلاح توسط تیم های مهندسی و اجرایی شرکت انجام می گیرد. (به عنوان یک شرکت EPC)

کارکنان اجرایی این شرکت تماما استخدامی شرکت بوده و شرکت گیلان میکا مفتخر است با استخدام بیش از 550 نفر نیروی دوره دیده و بیش از 100 عدد دستگاه پاشش، بزرگترین و تخصصی ترین مجموعه اجرای پوشش مقاوم حریق را اختیار دارد.

شرکت گیلان میکا جهت ارتقاء کیفیت اجرایی و رضایتمندی کارفرمایان همواره تلاش نموده و در جهت تحقق این موضوع ضمن آموزش دوره ای مهندسین خود در واحدهای مختلف، بخش های زیر را نیز ایجاد نموده است.

Engineering, Procurement and Construction

مهندسی، تولید و تأمین کالا، اجرا

خدمات یکپارچه گیلان میکا


  • مدیریت پروژها
  • امور پیمانها و قراردادها:

کلیه امور مربوط به قراردادها تحت نظارت این بخش انجام می گیرد.

  • سرپرست کارگاه:

نفرات این بخش تماما از مهندسین با سابقه و دوره دیده تشکیل شده و وظیفه آنها نظارت هرچه بهتر جهت اجرای عملیات اجرایی می باشد.

  • واحد کنترل پروژه:

مهندسان این واحد وظیفه تنظیم و کنترل منظم برنامه های زمانبدی را برمبنای خواست کارفرمایان بر عهده دارند. 

  • واحد کنترل کیفیت: (QC)

مهندسین دوره دیده این بخش، وظیفه کنترل و نظارت بر مراحل مختلف و کیفیت کار اجرا شده طبق دستورالعمل ها و آیین نامه ها را برعهده دارند.

  • واحد ایمنی: (HSE)

ایمن نمودن فضای کار و جلوگیری از هرگونه عملیات اجرایی خطر آفرین در پروژه ها وظیفه این واحد می باشد.

  • واحد دفتر فنی:

کارهای محاسباتی و طراحی پوشش، تهیه صورت وضعیت ها، نظارت نهایی و تحویل به سازمان های ذیصلاح مانند سازمان آتش نشانی توسط مهندسان این واحد صورت می گیرد.

خدمات ماخدمات ما

جهت مشاوره و تامین پوشش های مقاوم در برابر حریق با ما تماس بگیرید.