اجرای پوشش ضدحریق فاز 17 و 18 پارس جنوبی
فاز 17 و 18 پارس جنوبی
1398-04-22
bimarestane tajrish
بیمارستان شهدای تجریش
1398-04-22